Čo je črevný mikrobióm a prečo je pre nás dôležitý

Črevný mikrobióm či črevná mikrobiota sú slová, s ktorými sa v poslednom čase stretávame čoraz častejšie. Naše telo okrem buniek tvoriacich ľudský genóm obsahuje aj bilióny mikrobiálnych buniek. Tieto mikroorganizmy spolu tvoria ľudský mikrobióm. Vedecké štúdie v posledných rokoch pri jeho výskume zistili, že je pre náš život tak dôležitý, že sa o ňom hovorí ako o ďalšom ľudskom orgáne.

SÚ BAKTÉRIE IBA ŠKODLIVÉ?

Keď sa povie „baktérie“, každý si hneď predstaví nejakú chorobu, špinu alebo nebezpečenstvo. Väčšinou o baktériách hovoríme ako o svojom nepriateľovi, ktorého sa chceme čím skôr zbaviť.

Mikroorganizmy sú pritom súčasťou každého ľudského tela oveľa viac, ako si dokážeme predstaviť. V našich črevách máme až 38 biliónov mikroorganizmov, pričom naše telo má 30 biliónov buniek. Celkovo žije v našich črevách viacero typov mikroorganizmov. Patria sem baktérie, huby, parazity, vírusy a archebaktérie (archea).

Súbor základných mikroorganizmov sa nachádza v čreve každého z nás a je spoločný pre všetkých zdravých ľudí. Ľudský mikrobióm je tvorený určitým súborom mikroorganizmov, ktoré sa dopĺňajú nielen navzájom, ale tiež spoločne s ľudským hostiteľom.

Okrem tráviaceho traktu nájdeme baktérie aj v ústach, nose či dýchacích cestách. Baktérie a ďalšie organizmy nežijú len v našom tele, ale aj na jeho povrchu. Je nimi pokrytý každý kúsoček kože. Keď sa pohybujeme, zanechávame za sebou doslova oblak baktérií ako svoju stopu.

AKO VZNIKÁ MIKROBIÓM

Zloženie črevného mikrobiómu je jedinečné pre každého jednotlivca. Toto zloženie môžu ovplyvňovať rôzne faktory vrátane genetiky, veku, stravovacích návykov, prostredia a liekov.

Novorodenci sa prvýkrát stretávajú s mikroorganizmami počas pôrodu. Keď sa dieťa narodí, je pokryté mikroorganizmami z pôrodných ciest matky. Bábätká narodené cisárskym rezom sa najskôr stretávajú s mikroorganizmami z kože matky a od iných ľudí, ktorí sa bábätka dotýkajú. Predbežné výsledky výskumov naznačujú, že spôsob pôrodu môže mať dlhodobý účinok na zloženie mikrobiómu, ale štúdie ešte pokračujú.

Ďalším zdrojom mikroorganizmov je materské mlieko. Tie, ktoré materské mlieku obsahuje, hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní zdravého mikrobiómu dieťaťa.  Novorodenci tiež získavajú mikroorganizmy od svojich otcov, súrodencov a ďalších ľudí, s ktorými sa stretávajú. Keď sú deti mobilnejšie a začínajú objavovať svet, stretávajú sa s baktériami prostredia. Prijímajú ich tiež potravou, ktorá sa časom stáva rozmanitejšou. Súbor mikroorganizmov, ktoré nakoniec tvoria zrelý mikrobióm, nie je ani zďaleka náhodný. Počas prvých dvoch rokov života prebieha proces vzájomnej selekcie medzi dieťaťom a mikroorganizmami, s ktorými sa stretáva.

AKÝ JE MIKROBIÓM VEĽKÝ

Mikrobióm je veľký takmer všetkými mierami – počtom organizmov, celkovým objemom, druhovou diverzitou a genetickou diverzitou. Črevný mikrobióm obsahuje až 38 biliónov mikroorganizmov. Je tiež veľký z hľadiska priestoru, ktorý zaberá, a celkovej hmotnosti. Husté mikrobiálne spoločenstvá pokrývajú celý vnútorný povrch čriev.

Bohatý je tiež vďaka rôznorodosti. Mimoriadna rozmanitosť baktérií pramení zo skutočnosti, že sa vyvíjali viac ako 3,5 miliardy rokov, počas ktorých sa vyvinula ich schopnosť žiť v úplne odlišných prostrediach. Z tejto obrovskej rozmanitosti je len malý zlomok prispôsobený na život v ľuďoch a na ľuďoch.

AKO SA MÔŽE MIKROBIÓM ZMENIŤ

Počas prvých dvoch rokov života získavajú dojčatá postupne mikrobióm, ktorý sa podobá typickému mikrobiómu dospelých. Po dosiahnutí tejto podoby je možné, aby sa mikrobióm zmenil, a to ako dôsledok zmeny stravy, liečby antibiotikami alebo prechodu do nového prostredia. Nezávisí to vôbec na tom, či sú tieto zmeny zámerne zamerané na zmenu mikrobiómu alebo nie.

Zmeniť sa môžu rôzne druhy alebo skupiny druhov. Napríklad, ak je človek obézny a schudne, začne sa postupne jeho mikrobióm podobať mikrobiómu, ktorý je charakteristický pre štíhlych ľudí.

MIKROBIÓM A IMUNITNÝ SYSTÉM

Črevný mikrobióm hrá tiež dôležitú úlohu v našej imunite. Dlhodobé prijímanie stravy bohatej na bielkoviny a zvieracie tuky spôsobuje premnoženie „zápalových“ kmeňov. Naopak dlhodobé stravovanie založené skôr na rastlinných potravinách je ideálne pre zvýšenie počtu „protizápalových“ kmeňov.

Nevhodným stravovaním môže dôjsť k zámene protizápalových a prozápalových mikroorganizmov,“ vysvetľuje gastroenterológ doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH. Ako ďalej objasňuje, „imunitný systém a mikrobiotu oddeľuje iba veľmi tenká vrstva buniek, ale oba tieto systémy sú hlboko prepletené, sú v neustálej komunikácii a nemožno ich oddeliť. Imunitný systém a mikroorganizmy žijúce v našich črevách navzájom neustále na seba pôsobia a ovplyvňujú sa. Zmena v jednom môže ovplyvniť druhé.“

Silný črevný mikrobióm posilňuje 70 percent susedných imunitných buniek a vie tak podporiť ich optimálne fungovanie, čím nás chráni pred infekciami aj nádormi.

Vyšetrenie črevného mikrobiómu

260

Menu